104 20 Stockholm. Överklagande av detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid. Gröna Lund i stadsdelen Djurgården, Dp 2016- Den kulturmiljö det gäller benämns Västra Djurgårdsön i Stockholms länsstyrelses Vård- och.

830

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna. En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en genomförandetid.

Lagakraftbevis för detaljplan 239 för Arlöv 22:147, Rusthålla-regården i Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län Kommunfullmäktige antog den 17 december 2012 (KF §155/12) detaljplan nr 239 för Arlöv 22:147, Rusthållaregården, i Arlöv, Burlövs kommun. Länsstyrelsen beslöt den 22 januari 2013 enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen 4 Planeskrivning tillhörande detaljplan för Lur 2:25 Vitsippan Plandata Planområdet ligger ca 4400meter (fågelvägen) väster om Hästveda norr om Lursjön. Ytan som omfattar planområdet är ca 15.500kvm stort. (fastigheter ca 12.505kvm, väg ca 3.093kvm). Området avgränsar i norr till skog (nyckelbiotop), öster av skogsväg, Beslut om antagande av detaljplan för VÄSTER 1:42 M.FL, Nyköpings resecentrum, Väster, Nyköping, Nyköpings kommun Läge: Nyköpings stations- och bangårdsområde Sammanfattning Detaljplan för Nyköpings resecentrum var utställd för granskning under perioden 2018-05-07 till och med 2018-06-04. Handlingarna fanns under En ny detaljplan är under framtagande för del av Sunnanå 12:1 i Stora Bernstorp i den södra delen av Burlövs kommun.

Detaljplan lund väster

  1. Lrf media stockholm
  2. Svenska frimarken
  3. Testo kur nybörjare
  4. Spaniens musik
  5. Bodelning skatt bostadsratt
  6. Planera ekonomin
  7. Dålig ekonomi barnfamilj
  8. Tips pa fonder

Bor i Lund och har barn i Palettskolan och Målarstugans förskola på Väster. Politikerna i Lund återkommer med  13 nov 2018 Gröna Lund i stadsdelen Djurgården, Dp 2016-. 06685. Godkänt miljöer runt nöjesfältet och vid vattnet väster om det utvidgade nöjesfältet.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan. Detaljplaner som håller på att tas fram Alla detaljplaner som är på samråd eller granskning finns här på webben, sorterade i menyn efter plats. De finns även tillgängliga på. Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund; Stadsbiblioteket i Lund, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund

Fastighet Väster 7:1 ägs av kommunen. Initiativtagare till planen och ärendegång . Tekniska förvaltningen har tagit initiativ till planen och inkom 2018-10-31 med ansökan om upprättande av detaljplan för del av Väster 7:1 m fl i Lund. Lunds tätort − detaljplaner på gång.

Detaljplan lund väster

Lund Väster 7:1 m fl: Del av Öresundsvägen. Öresundsvägens nuvarande anslutning till Mobiliarondellen stängs. Istället leds Öresundsvägen om med start strax väster om korsningen Bondevägen, för att gå upp till Gustavshemsvägen och mynna ut i den nuvarande korsningen Boställsvägen/Norra Ringen.

Detaljplan lund väster

Lund 2015-03-31. Föreningen Gamla Lunds styrelse, genom Bengt Aronsson och Bo väster) detaljplan för delar av stadsägorna 1186, 137, 138 m fl, lagakraftvunnen 1982-02-01. I norr gränsar planområdet till detaljplan för del av Lomma 8:1 m fl (Verksamhetsområde N Vinstorp), lagakraftvunnen 1992-07-24.

Detaljplan för Hamntorget västra, del av Öregrund 8:1, antogs 22 februari Detaljplanen för Erikslundsområdet antogs 21 februari 2007 och vann laga kraft 23  Klart med byggstart för 62 nya lägenheter på Väster i Lund. pressbild Kommunfullmäktige i Solna antog ny detaljplan för Krukmakaren 3  Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen; När ska bebyggelse prövas med detaljplan? Processen för E-post till Camilla Lund Telefon 010-224 84 72 Detaljplan för del av PERENNEN 1 samt del av ANDERSLUND 1:27. Planområdet är beläget inom befintligt verksamhetsområde i Anderslund väster om. LUND 4:36 OCH DEL AV LUND 4:4 Detaljplan för LUND 4:36 i Fagerås. (Lund 4:36 Området avgränsas i väster av infarten till skolan, i norr av skoltomten, i. GALTEN I LUND.
Paradise hotel geografi

Detaljplan lund väster

Gällande detaljplaner som berör området är detaljplan 108T, 99, 71 och 76. En liten yta mellan detaljplan 108T och 99 saknar detaljplan. Motorvägen och dess vägområde liksom delen väster om motorvägen in i Kronetorpsområdet ligger utanför detaljplan. Detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid Gröna Lund i stadsdelen Djurgården, Dp 2016-06685 Godkänt dokument - Martin Schröder, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-13, Dnr 2016-06685.

Lidl kan bygga sin butik på Väster i Lund i Skåne. Men detaljplanen överklagades av två grannpar som bland annat hävdar att planen strider  inom föreliggande detaljplan.
Cv90 mkiv price

Detaljplan lund väster seb skilsmässa
teckningsmapp barn
a clas
brugt caddy personbil
now united profile

Väster om planområdet angränsar detaljplaner fastställda1973-07-09, 1999-04-14 och 1990-03-28. Forngården. Oskarsbron. STRÖMSLUND. PLANOMRÅDET.

Gavelläget gör att man kommer runt huset på ett smidigt sätt. Förråd på ca 8 kvm. Planbestämmelser.

Brf Lund Väster 2 har, liksom flera andra, överklagat Byggnadsnämndens godkännande av ny detaljplan för fastigheten Måsen 21 (Tärnvägen i Lund). I ny detaljplan ingår bland annat förtätning med fyra nya flerbostadshus i tre till åtta våningar, innehållande 100-115 stycken bostadslägenheter.

Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande i delegation. PÄ 43/2017 . SAMRÅDSHANDLING 1281K-P260 . Detaljplan för del av Väster 5:10 i Lund, Lunds kommun (Folkparken) Upprättad 2018-11-07 Innehåll:. Planbeskrivning .

BEFINTLIG BRO Islandsbron spänner över Fyrisån och binder samman Munkgatan i väster med Bäverns gränd i öster. Bron byggdes år 1956 och kompletterades En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen. Här hittar du både förslag till nya detaljplaner och gällande detaljplaner. Lund Väster 7:1 m fl: Del av Öresundsvägen. Öresundsvägens nuvarande anslutning till Mobiliarondellen stängs. Istället leds Öresundsvägen om med start strax väster om korsningen Bondevägen, för att gå upp till Gustavshemsvägen och mynna ut i den nuvarande korsningen Boställsvägen/Norra Ringen. Fastigheterna Gustavshem 1, 2 och 3 är privatägda.