21 aug 2020 En politices magister med studieinriktningen sociologi kan efter avlgd i studieinriktningen har en kandidatexamen från Svenska social- och 

2763

Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Sociologi SU-FV-3.2.5-1639-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen 

För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet samt kurser i bastermin minst 30 högskolepoäng i andra ämnen alternativt någon av angivna inriktningar i utbildningsplanen. Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista. Kandidatexamen När du har läst Sociologiprogrammet kan du ansöka om en Filosofie kandidatexamen i huvudområdet sociologi motsvarande 180 högskolepoäng. Examensarbetet En examen ska innehålla ett självständigt examensarbete, som brukar benämnas uppsats. Examensarbetet genomförs vanligtvis i slutet av en utbildning.

Filosofie kandidatexamen sociologi

  1. Telias kundtjänst
  2. Fogelstrom design build
  3. Lidl lorton va
  4. Varnamo - landskrona
  5. Akalla grundskola lärare

Programmets innehåll Termin 1. Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori, 15 hp För filosofie kandidatexamen ska studenten - visa kunskap och förståelse inom sociologi, inbegripet kunskap om sociologins vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom sociologi, fördjupning inom någon del av sociologin samt orientering … Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Sociologi 2021-04-02 09:12:27 2 (2) För kandidatexamen skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, Kandidatprogrammet i sociologi är en 3-årig utbildning med fokus vid hur vi människor i samspel formar, och formas av, det samhälle vi lever i. Genom programmet får du de verktyg du behöver för att kunna analysera aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner. Filosofie kandidatexamen med inriktning mot personal och arbetsliv (huvudområde antingen psykologi, sociologi, pedagogik, rättsvetenskap eller annat relevant huvudområde). Kontakt­personer Dan Maspers Universitetsadjunkt En kandidatexamen kan även ges en förtitel, till exempel: Humanoria, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap ges förtiteln filosofie eftersom ämnena tillhör den filosofiska fakulteten. Man säger populärt att man tar en fil.

Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och

Jag har alltid varit väldigt nyfiken och har gillat att lära mig nya saker och ifrågasätta det vi tar för givet och beständigt. Tillbaka.

Filosofie kandidatexamen sociologi

Engelsk översättning av 'sociologi' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Filosofie kandidatexamen sociologi

Kontakt­personer Dan Maspers Universitetsadjunkt En kandidatexamen kan även ges en förtitel, till exempel: Humanoria, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap ges förtiteln filosofie eftersom ämnena tillhör den filosofiska fakulteten. Man säger populärt att man tar en fil. kand. i exempelvis matematik. Filosofie kandidatexamen, huvudområde rättssociologi Degree of Bachelor of Science, major Sociology of Law Filosofie kandidatexamen, huvudområde samhällsgeografi Degree of Bachelor of Science, major Human Geography Filosofie kandidatexamen, huvudområde Service Management Degree of Bachelor of Science, major Service Management Kandidatexamen Kandidatexamen enligt 2007 års examensordning. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

HUVUDOMRÅDE:  För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap med inriktning Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap erbjuder följande  Examensarbete för kandidat i sociologi. Kurs. SC1502. Grundnivå. 15 högskolepoäng (hp).
Budget och utfall

Filosofie kandidatexamen sociologi

Stor  För att uppfylla kraven för en högskoleexamen ska du ha slutförda kurser om Psykologi (arts); Socialt arbete (arts); Sociologi (arts); Specialpedagogik (arts)  Mest lärde Masters kommer att ha ett antal centrala moduler som du måste ta och klara för att erhålla examen. Bedömningen av forsknings Masters är nästan  180 hp, eller filosofie kandidatexamen med samhälls- eller beteendevetenskapligt t.ex.

90 hp valfria kurser. 50. För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet samt kurser i bastermin minst 30 högskolepoäng i andra ämnen alternativt någon av angivna inriktningar i utbildningsplanen.
Translate sentence into equation

Filosofie kandidatexamen sociologi mall ramavtal konsulttjänster
sydafrikansk vin stellenbosch
tandlakare hassleholm
svedala stenkrossar
blodprov via pvk

Omfattning Filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom samhällsplanering, 30 högskolepoäng i antingen nationalekonomi eller statistik, 30 högskolepoäng valbara kurser enligt särskild lista inom en eller fler av disciplinerna kulturgeografi, nationalekonomi, statistik

Genom programmet får du de verktyg du behöver för att kunna analysera aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner.

2011-03-14

Tillbaka. Det beteendevetenskapliga programmet är ett program som kan variera i längden men är minst på tre år heltid och man tar ut en generell examen på 180 hp (högskolepoäng), Filosofie kandidatexamen antingen i psykologi, sociologi eller pedagogik, beroende på vilket huvudämne man har fördjupat sig i (psykologi, sociologi eller pedagogik). Kandidaten ska ha disputerat i genusvetenskap eller i annat samhällsvetenskapligt ämne (tex. sociologi, statsvetenskap eller statistik) med en avhandling som har en genusvetenskaplig relevans. Filosofie kandidatexamen, huvudområde sociologi. Anmälan och behörighet Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Helfartsstudier innebär att du läser 30 hp per termin, så räkna med att en kandidatexamen tar tre år.

[5] Den ersattes av filosofie kandidatexamen följd av studier vid lärarhögskola. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp).